CrossBorderScience » Élményműhely » Međunarodna kreativna radionica na sveučilištu u Kapošvaru

Međunarodna kreativna radionica na sveučilištu u Kapošvaru

1-2. prosinca 2011.
Kapošvar, Guba Šandor u. 40.

Treći puta se okupljamo na Sveučilištu u Kapošvaru, da bi se igrali, te ujedno prepoznali talentirane učenike, koje privlači znanost i umjetnost.

Naš cilj je dokazati, da matematika može biti više od temeljne znanosti. Komunicirajući na međunarodnom matematičkom jeziku mogu se stvarati prekogranične suradnje.

Srednjoškolci iz Kapošvara zajedno sa gimnazijalcima Petra Preradovića iz Virovitice mogu doživjeti iskustvo, da matematika može biti i izvor zajedničkih druženja, te sredstvo stvaranja novih spoznaja i igara.

Detaljno…

Top