CrossBorderScience » Posts tagged "Virovitica"

Archive for the 'Virovitica' Tag

Međunarodna kreativna radionica u Virovitičkoj gimnaziji Petra Preradovića

10-11. svibnja 2012. Druga veća manifestacija u okviru mežunarodnog programa održana je 10. i 11.svibnja 2012. u susjednoj Hrvatskoj, u virovitičkoj Gimnaziji Petra Preradovića. 22 učenika Gimnazije Tancsics iz Kapošvara u pratnji tri pedagoga sudjelovali su kreativnoj radionici u Hrvatskoj. Delegaciju su još sačinjavali profesorica sa sveučilišta iz Kapošvara dr. Eleonora Stettner, koja je ujedno […]

Top